telephone

Obchodný názov spoločnosti : PACTOR,s.r.o.  
Sídlo spoločnosti : Húskova 33, 040 23 Košice  
Office : Stará prešovská 4, 040 01 Košice  
Telefonický kontakt : +421 (0)55 632 44 42  
Fax : +421 (0)55 632 44 42  
E-mail : posli  
www stránka : www.pactor.sk  
     
Informačná povinnosť    

 

 

 

hore