worker

Poistenie investícií proti všetkým rizikám zväčša požadované investorom ktoré, kryje :

Podľa individuálnych potrieb a požiadaviek poistenie kryje investora, hlavného dodávateľa, subdodávateľov, prípadne kontraktora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore