money

Poistenie sa vzťahuje na obchodné dodávateľské úvery, ktoré poistený poskytne svojim odberateľom pri dodávke tovaru alebo služieb (odložená platby max.180 dní) , pokiaľ odberateľ túto pohľadávku nezaplatí v dôsledku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore