medicine

Komerčné poistenie nevyhnutných nákladov vynaložených na ošetrenie v zahraničí v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu.

Hlavné výhody pre klienta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore