signing documents PACTOR, s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca na slovenskom poistnom trhu v oblasti sprostredkovania poistenia od roku 1995 s cieľom zabezpečiť pre klientov kvalitné a adresné poistenie.

Spoluprácou s našou spoločnosťou získate partnera ktorý

• rieši Vaše poistné potreby

kvalitne

rýchlo

s čo najväčšou optimalizáciou výdavkov na poistenie


• pomáha Vám pri poistnej udalosti

od jej vzniku až po výpočet poistného plnenia a jeho realizáciu


• pomáha Vám pri správe poistenia

pri realizácii zmien a riešení prípadných problémov

Prezentovanú starostlivosť nám pomáha zabezpečovať vysoká odbornosť pracovníkov v oblasti rizikového manažmentu, dojednávania poistných zmlúv, likvidácie poistných udalostí a tiež ich maximálna zodpovednosť vo vzťahu ku klientom.

 

 

hore